De Agrarische Vereniging van Oranjewoud en Omstreken!

 

 

 

 

Grien Brongergea is de agrarische natuur-vereniging van gemeente Heerenveen. ‘Grien’ staat voor het groen in de gemeente …….…..

A


In de gemeente Heerenveen worden de laatste jaren diverse projecten ont-wikkeld. Landschaps-projecten waarbij onder-nemers verenigd in ………...

N

Om het landschap in het gebied Oranjewoud-Katlijk op een duurzame manier in stand te houden, is een landschapsfonds ………..

V


In de loop der eeuwen zijn in het Nederlandse landschap vele landschapselementen ontstaan. Ieder kende zijn eigen specifieke kenmerken. Om deze erfenis…………

G

Vrije tijd en recreatie in Heerenveen. Heerenveen is bij uitstek geschikt voor uitjes met gezinnen. Een heerlijke dagje uit in Heerenveen, ….…….

B

 
         
   
Grien Brongergea
Agr. natuurverenigingen
Landschap Oranjewoud-Katlijk
Landschapspakketten
 

Design by  Grienkant.nl
    Gerard Tamminga